Middle School Breakfast/Lunch Menus

Grades K-8 Breakfast Menu

APR 25

Breakfast - Donut

All Day Event
APR 26
APR 27
APR 30

Grades 6-8 Lunch Menu

APR 24
APR 25

Lunch - BBQ Rib

All Day Event
APR 26

Lunch - Chicken Alfredo

All Day Event
APR 27

Lunch - Hot Dog

All Day Event
APR 30

Lunch - Calzone

All Day Event

5th Grade Lunch Menu

APR 24
APR 25

Lunch - BBQ Rib

All Day Event
APR 26

Lunch - Chicken Alfredo

All Day Event
APR 27

Lunch - Hot Dog

All Day Event
APR 30

Lunch - Calzone

All Day Event